Home office

15. 01. 2021
Sdílejte článek

Na základě událostí z několika posledních týdnů se do popředí čím, dál tím více začíná dostávat tzv. home office. Co všechno se pod tímto slovním spojením skrývá, si pojďme společně představit v dnešním článku.

Home office – tedy práce mimo pracoviště zaměstnavatele, při které zaměstnanec vykonává veškeré pracovní povinnosti ve svém bydlišti (pracovně). Tento druh práce může být do jisté míry příjemnou změnou k běžnému pracovnímu procesu, a to nejen pro zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele. Na jedné straně zaměstnanec dostává tak říkajíc volnou ruku a stává se pánem svého času a na té druhé, zaměstnavatel může ušetřit náklady spojené s provozem kanceláří. Přestože se tento způsob provedení práce jeví jako optimum pro obě strany, tak jako každý systém, má i tento své nedostatky.

Jedním z nich je nechvalně známá prokrastinace. Všichni jistě známe to, že pokud je po nás vyžadován určitý druh práce, kterému se snažíme vyhnout, děláme všechno ostatní, jen ne to, čemu bychom opravdu měli věnovat svou pozornost. Abychom zamezili takovému případu, je žádoucí, vypěstovat si nad sebou bič a držet své pracovní otěže pevně v rukách.

S tím také souvisí organizace našeho času. Jelikož se stáváme pány svého času, je výhodné stanovit si svou pracovní dobu a tu pak následně dodržovat. Nastavit si optimální pracovní domu ale neznamená, že budeme pracovat zlomek času, jež je nutný k odbytí jen toho nejnutnějšího a zbytek dne strávíme sledováním svých oblíbených seriálů. Na druhé straně za efektivní pracovní dobu nelze považovat ani to, pokud prací trávíme celý den, pak je většinou chyba na straně zaměstnavatele, kdy z jeho strany dochází k nadměrnému zaúkolování a následné disonanci se soukromým životem.

Důležité je přistupovat k této pracovní alternativně zodpovědně a s rozvahou. Je třeba si uvědomit, kolik úkolů máme zadáno a také to, kdy má dojít k jejich odevzdání. Vždy bychom měli začínat s těmi úkoly, které jsou jednodušší a zaručí nám tak pocit sebe úspěchu a namotivují nás k plnění složitějších. Jestliže se pustíme nejdříve do plnění těch složitějších, hrozí nám pocit neúspěchu v případě, že se na něm „zasekneme“. Tento „zásek“ obvykle způsobí, že nemáme energii v práci pokračovat a hrozí, nesplnění zbývajících úkolů včas. S prací z domova jsou také spojeny i online meetingy, na kterých je přítomnost velmi důležitá. Pokud se nám stane, že takový meeting propásneme, a to z jakéhokoli důvodu, může se stát, že nám brány home office zůstanou na dlouhou dobu uzavřeny. Pro takové případy bychom měli mít po ruce mobilní telefon připojený na internetová data pro případ, že by WI-FI spojení bylo přerušeno.

Další věc, na kterou se často zapomíná, je vhodně zvolené pracovní prostředí. Je zapotřebí volit takové místo, kde nebudeme rušeni a bude zde také zamezeno možné prokrastinaci. Jedině tam, kde se nám bude dobře pracovat, dosáhneme kvalitních pracovních výsledků. Domácí prostředí se tak může proměnit v místo plné nových projektů a nápadů, ale i v místo připomínající válečnou frontu.

Home office tedy neovlivňuje jen kvantitu, ale také kvalitu odvedené práce. To, že práci uděláme tak říkajíc „na oko“ a odevzdáme zaměstnavateli s vědomím, že máme splněno, nenadávejme pak, když nám přijde odpověď, ať odvedeme takovou práci, za kterou jsme skutečně placeni.

Nezapomínejme také na to, že pokud hojně práci z domova využíváme, může se to odrazit na pracovních vztazích. Doporučuji proto, čas od času do kanceláře také zavítat. Kamarádit se s domácím počítačem může být sice nespornou výhodou pro výkon práce, ale pracovní ani osobní vztahy nám takové „přátelství“ jistě nezlepší. Mít vyvážený osobní a pracovní život se stává alfou – omegou spokojeného zaměstnance. Stane-li se, že jedna sféra převýší druhou, pak se to také odrazí na kvalitě odvedené práce.

Zavedení práce z domova se velmi osvědčilo v první vlně koronavirové krize minulý rok, kdy se značná část firem rozhodla jít právě touto cestou. Osobní přítomnost v kancelářích byla nahrazena prací z domova a přítomnost na konferencích se omezila na tu v elektronické podobě.

A jaké byly výsledky takového rozhodnutí?

Nejenom že firmy nadále prosperovaly, dokonce došlo i k zamezení nákazy mezi zaměstnanci. Ačkoli se Česká republika k možnosti pracovat z domova staví poměrně skepticky, věřím, že právě zkušenosti podobného charakteru přispějí ke zvýšení podílu těch, pro které je home office zatím jen bezvýznamným pojmem. Nutno také dodat, že právě těm zaměstnavatelům, kteří své zaměstnance nechali pracovat z domova, patří značný podíl na snížení nákazy COVID-19.

Dokonce i naše firma patří mezi ty „osvětové“. Své zaměstnance jsme poslali pracovat domů, a i nám se toto opatření velmi osvědčilo. S možností pracovat z domova se ani po koronavirové krizi určitě loučit nebudeme.

Pojďme spolu vymyslet něco nového